Τεχνική Υποστήριξη

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αμεσότητα και επιδεξιότητα στην επικοινωνία του με τους πελάτες. Χάρη στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει:

Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια ωραρίου 09:30 – 17:30 που περιλαμβάνουν:

  • Εξ΄αποστάσεως τεχνική υποστήριξη βάσει ετησίων συμβολαίων.
  • Τεχνική υποστήριξη με αποστολή τεχνικού στον επαγγελματικό σας χώρο σε προκαθορισμένο ραντεβού.
  • Επίλυση τεχνικών αποριών και τεχνικές συμβουλές σχετικά με την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (software, hardware).

Με στόχο την δημιουργία πακέτων για την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις πραγματικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να δημιουργηθεί πακέτο τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας και τις ανάγκες της δική σας επιχείρησης.

Για Πληροφορίες Απευθυνθείτε Στους Ειδικούς

Scroll to top